شبکه امن پویا فرانگار

آوریل 24, 2021

چارچوب امنیت سایبری

مرحله اول – شناسایی دست یافتن به بینش و درک سازمانی برای مدیریت مخاطرات امنیت سایبری و مدیریت دارایی ها مرحله دوم – محافظت تدوین و […]
نوامبر 28, 2019

چرا باید از تشخیص هوشمند تهدیدات (Threat Intelligence) در محصول SIEM استفاده میکنیم؟

اطلاعات تهدید یا TI (Threat Intelligence)  بینشی از مهاجمان و قابلیت‌های آن‌ها را فراهم می‌کند و اطلاعات ارزشمندی را برای افزایش سطح امنیت فراهم می‌آورد. هنگامی‌که […]