دسته‌بندی نشده

آوریل 24, 2021

چارچوب امنیت سایبری

مرحله اول – شناسایی دست یافتن به بینش و درک سازمانی برای مدیریت مخاطرات امنیت سایبری و مدیریت دارایی ها مرحله دوم – محافظت تدوین و […]