تجربیات ما

 • هسته اصلی شرکت پویا امن فرانگار توسط متخصصین فنی با تجارب شبکه و امنیت شبکه که طی سالها در پروژه های مختلف در انواع شبکه های بانکها، سازمانها و مراکز داده کسب کرده اند تاسیس شده است.

 

برخی از تجربیات ما بشرح ذیل میباشد:

 • طراحی و پیاده سازی امن انواع شبکه و مراکز داده در سازمانها و بانکهای مختلف از قبیل فایروالها، سیستمهای تشخیص و جلوگیری از نفوذ، ارتباطات امن ، زیرساخت کلید عمومی، کنترل دسترسی و نرم افزار مقابله با کدهای مخرب
 • همکاری در طراحی و اجرا مرکز عملیات امنیت : محاسبه EPS – طراحی- مشاوره و پیشنهاد خرید سامانه SIEM مناسب – تدوین فرایندها از قبیل فرایندهای مدیریت آسیب پذیری – مدیریت رخدادها – مدیریت وصله ها – مدیریت پیکربندی و تغییرات –  آموزش راهبران و مدیران
 • طراحی  ارتباطات امن تراکنشهای بانکی و پشتیبانی، نظارت و پایش امنیت شبکه در بانکها و مراکز داده
 • بررسی رخدادهای امنیتی شبکه در بانکها و مراکز داده و ارائه راهکارهای مناسب
 • آزمون نفوذ و ارائه راهکارهای امنیتی و کاهش مخاطرات
 • طراحی و اجرای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات مطابق با خانواده استاندارد ISO/IEC 27000 در بانکها و صنعت
 • طراحی و پیاده سازی انواع شبکه های مختلف بانکی و سازمانهای مختلف
 • طراحی، نصب و راه اندازی انواع سرویس های مایکروسافت مانند Microsoft System Center
 • نصب و راه اندازی انواع سرویس های لینوکس در بانکها و سازمانهای مختلف
 • نصب و راه اندازی انواع سرویس های سیستم عامل Sun Solaris برروی سرورهای Sparc
 • طراحی و پیاده سازی انواع راهکارهای مجازی سازی vmware  و citrix